Andelsboliger er blevet en populær boligform
især inden for de senere år. Beboerne er typisk glade for det fællesskab, som følger med i mange andelsboligforeninger. Det sker at en bolig i vores forening sættes til salg, og det kunne blive dig der en dag blev en del af fællesskabet.

For at købe en andel indbetaler andelshaveren et indskud og modtager derefter et andelsbevis. Det dokumenterer dit medlemskab af andelsboligforeningen.
 
Som andelshaver hæfter du som udgangspunkt kun med dit indskud for de forpligtelser, andelsboligforeningen har. Realkreditinstitutter eller pengeinstitutter har dog mulighed for at tage forbehold om, at du skal hæfte personligt for lån eller dele af lån, der optages af foreningen. Kommende andelshavere skal derfor være opmærksomme på sådanne forbehold.
 
Boligafgift
Som andelshaver betaler du løbende boligafgift (husleje). Boligafgiften består af ydelse på realkreditlånet, driftsudgifter og vedligeholdelse, hensættelser mv. Boligafgiften betales normalt forud hver måned.

Såfremt du er interesseret i at skrives på foreningens venteliste, skal du sende en e-mail hvori du skriver lidt om dig selv og din familie. Fortæl om dine interesser - dit arbejde, og hvorfor du gerne vil have en bolig i vores Andelsforening.

send e-mail ved at trykke her

Vi gør opmærksom på at, det er praktisk du allerede her har de økonomiske forhold i orden, da køb af Andelsbolig sker til kontantprisen (andelsværdi) og ofte sker handlen meget hurtigt - såfremt du påtænker bank-finansiering af din nye bolig, skal du huske at lån til en andelsbolig er anderledes end lån til fast ejendom.

 

Læs mere om køb andelsbolig på www.andelsbolig.dk

 

Ved køb af en andelsbolig skal andelsboligforeningens bestyrelse have betalingen for andelen, selv om du har aftalt købsprisen med andelshaveren.

Andelsboligloven har regler for, hvor høj en pris man kan kræve for en andelsbolig, inklusive for de forbedringer der er gennemført i lejligheden. Det er ikke tilladt at tage en højere pris og dermed at kræve penge under bordet. Det er heller ikke tilladt at kræve, at du køber indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande.

Inden du køber andelsbolig, har du krav på at få udleveret andelsboligforeningens vedtægter og foreningens seneste årsregnskab og budget, så du kan se, om du kan forvente stigninger i boligafgiften i løbet af kort tid. Det er også en god ide at få referatet fra den seneste generalforsamling i andelsboligforeningen, så du ved, hvilke emner man har drøftet.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen skal godkende de vilkår, du har aftalt med sælgeren. Hvis bestyrelsen mener, at prisen er for høj, kan den nedsætte prisen og forlange, at sælgeren tilbagebetaler overprisen.

Bestyrelsen skal godkende dig som andelshaver. Det skyldes, at andelsboligforeningen i sine vedtægter typisk har bestemmelser om, hvem der har fortrinsret til ledige lejligheder og om ventelister.

Andelsboligforeningen fastsætter selv størrelsen af den løbende boligafgift, som kan betragtes som en form for husleje.

Når du køber en andelsbolig, har du ikke udgifter til fx tinglysning som ved køb af en ejerlejlighed.