Din kontakt hvis.. ABC Bestyrelsen

Ideen med andelsboligforeninger
er, at en kreds af mennesker går sammen om at erhverve og drive ejendomme, og derefter får hver enkelt brugsretten til en bolig i ejendommen. Formuen er ejendommene, som hver andelshaver har del i; andelshaveren ejer således ikke sin bolig. Når alle har del i foreningens formue, har alle også mulighed for på demokratisk vis at gøre sin indflydelse gældende på alle områder, der vedrører andelsforeningen. Dvs.  alle m/k’er kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, stille forslag om reparationer, initiativer, vedtægtsændringer osv.

Livsnerven i andelstanken er, i modsætning til leje- og ejerbolig, at man gavner sig selv ved at arbejde for foreningen. Det gælder økonomisk - men også socialt. Der bliver flere penge til rådighed for fælles aktiviteter, når medlemmerne selv kan klare nogle økonomisk belastede opgaver som maling, oprydning små-reparationer, havearbejde osv. Til dette formål har vi valgt at afvikle 2 arbejdsweek-end’er om året.

Du kan i vedtægterne se, hvordan foreningen styres og en smule om omgangsformerne. Du kan derimod  ingen steder læse, hvordan AB Nørreby I skal se ud om ti år. Det bestemmer DU sammen med 40 andre andelshavere. Derfor håber vi, at du vil komme med ideer og deltage i/igangsætte initiativer til glæde for foreningen. Det kan du gøre ved at henvende dig til naboen, til bestyrelsen eller generalforsamlingen.

     Mvh. Bestyrelsen

Andelsboligforeningen Morelhaven