Ideen med andelsboligforeninger

er, at en kreds af mennesker går sammen om at erhverve og drive ejendomme, og derefter får hver enkelt brugsretten til en bolig i ejendommen. Formuen er ejendommene, som hver andelshaver har del i; andelshaveren ejer således ikke sin bolig. Når alle har del i foreningens formue, har alle også mulighed for på demokratisk vis at gøre sin indflydelse gældende på alle områder, der vedrører andelsforeningen. Dvs.  alle m/k’er kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, stille forslag om reparationer, initiativer, vedtægtsændringer osv.

Livsnerven i andelstanken er, i modsætning til leje- og ejerbolig, at man gavner sig selv ved at arbejde for foreningen. Det gælder økonomisk - men også socialt. Der bliver flere penge til rådighed for fælles aktiviteter, når medlemmerne selv kan klare nogle økonomisk belastede opgaver som maling, oprydning små-reparationer, havearbejde osv. Til dette formål har vi valgt at afvikle 2 arbejdsweek-end’er om året.

Du kan i vedtægterne se, hvordan foreningen styres og en smule om omgangsformerne. Du kan derimod  ingen steder læse, hvordan AB Nørreby I skal se ud om ti år. Det bestemmer DU sammen med 40 andre andelshavere. Derfor håber vi, at du vil komme med ideer og deltage i/igangsætte initiativer til glæde for foreningen. Det kan du gøre ved at henvende dig til naboen, til bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen

 

A/B Torstorp Nørreby I
Morelhaven 1-17,2-20,105-137, samt 108-116
2630 Tåstrup
CVR: 13632383

Advokaterne i Rosenborggade
Rosenborggade 3
1130 København K
Tlf.: 33 11 63 64

Email: info@bjd-advokater.dk
Hjemmeside: http://www.bjd-advokater.dk


Vi har opbygget en betydelig ejendomsadministration, der både rummer andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligorganisationer og private udlejningsejendomme.

Antal besøgende: 18994 (denne uge: 311)