Her på siden kan du finde nyttige og praktiske informationer.

Affald
Køkkenaffald skal i de grønne og blå containere i skraldeskurene. Affaldsposerne skal lukkes med knude eller snor. Se envidere under storskrald. 

Andelsbevis
Overdrages ved indflytning og skal ved salg afleveres til Bestyrelsen. Udstedelse af nyt koster kr. 200,- 

Arbejdsweekend
Første weekend i maj og sidste weekend i september er der fælles arbejdsweekend, hvor der er mødepligt. Udeblivelse koster kr. 300,-

Bestyrelsesreferater
Disse opbevares hos Formanden. Ønskes indsigt, skal henvendelse ske til Formanden. 

Fest
Skal du holde fest – så giv naboerne besked, eller lej fælleshuset

Fællesarealer
Borde og bænke er til fri afbenyttelse. Husk oprydning efter endt brug. Ispinde, papir, ølkapsler og lignende affald skal fjernes. 

Gangstier
Skal fejes af beboerne.

Glas
Tomme glas kan afleveres i Flaskecontaineren ved Fælleshuset. - Dog ikke efter kl. 22:00 

Haveredskaber
I fællesskuret forefindes haveredskaber, f.eks. Plæneklipper, trillebør o.l., til fri afbenyttelse. Husk rengøring af redskaberne efter brug. 

Haveaffald
Afleveres i kompostskuret ved volden. Grene o.l. klippes i små stykker. 

Hegn
Opstilling af hegn ved boliger, med adgang til have, skal godkendes af Bestyrelsen.

Husdyrhold
Det er tilladt at holde husdyr,dog er kamphunde eller heraf afledte racer undtaget. Alle opfordres til at sørge for, at husdyrene ikke er til gene for de øvrige andelshaver.  

Husleje
Betales hver måned. Der er gebyr ved for sen betaling jvnf. lejeloven.

Indboforsikring
Andelshaverens indboforsikring skal dække glas og kumme, da dette ikke er omfattet af Foreningens forsikring.

Juletræer
Disse skal fjernes efter Nytår. Juletræer må ikke komme i kompostkasserne, men skal afleveres i Materialegården. Vedr. åbningstider, se under Storskrald.

Legeplads
Forefindes

Nøgler
Nøglen passer til boligen, fællesskuret og papbur. Nøglen afleveres ved fraflytning. 

Ombygning
Inden ombygninger iværksættes, skal denne godkendes af Bestyrelsen. Man skal selv sørge for evt. lovpligtig byggetilladelse. 

Ordensregler
Der findes ingen nedskrevne ordensregler. I Morelhaven bor voksne mennesker, der respekterer hinanden. 

Parkering
Motorkøretøjer skal parkeres i de afmærkede parkeringspladser i bebyggelsen. Der er afsat parkerings pladser for gæster, der besøger foreningens fælleshus. De ligger ved foreningens kompostskur. Alle opfordres til at parkere bil nr.2 og varebiler omme ved kompostskuret.

Salg
Ved salg af bolig skal der ske henvendelse til Bestyrelsen for nærmere information om proceduren.

Seniorklub
I foreningen er der etableret en Seniorklub. 

Snerydning
Foreningen har ansvar for snerydning på gangstier. 

Sommerfest
Alle er velkommen. 

Storskrald
I skuret ved nr. 1 er der et bur, til aflevering af pap. Dette skal foldes sammen, se procedure i skuret.
Møbler og andre store affaldsting afleveres i
Materialegården
mandag 07.00 – 08.00
onsdag 17.00 – 18.00
fredag 10.00 – 11.00

Vand.
Aflæses af foreningen én gang om året til brug for afregning af forbrug. 

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse påhviler hver enkelt andelshaver. Udvendig vedligeholdelse påhviler foreningen med visse forbehold. Se den omdelte vedligeholdelsesplan

Vurdering
Andelshaveren udfærdiger selv en liste over evt. forbedringer og forelægger denne for bestyrelsen til accept. 

Værktøj
Hos foreningen kan man låne Slagbore-maskine.

 

A/B Torstorp Nørreby I
Morelhaven 1-17,2-20,105-137, samt 108-116
2630 Tåstrup
CVR: 13632383

Advokaterne i Rosenborggade
Rosenborggade 3
1130 København K
Tlf.: 33 11 63 64

Email: info@bjd-advokater.dk
Hjemmeside: http://www.bjd-advokater.dk


Vi har opbygget en betydelig ejendomsadministration, der både rummer andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligorganisationer og private udlejningsejendomme.

Antal besøgende: 18994 (denne uge: 311)