A/B Torstorp Nørreby I er opført i 1989.

Der foreligger en vedligeholdelsesplan på bygningerne.

Der er løbende blevet udskiftet til vedligeholdelsesfrie  døre og vinduer.

Der forefindes en vedligeholdelsesfond, som beboerne betaler til over huslejen.

Vedligeholdelsesfonden kan kun bruges til dækning af udgifter, som er aftalt i foreningens vedligeholdelseaftale.

 

 

A/B Torstorp Nørreby I
Morelhaven 1-17,2-20,105-137, samt 108-116
2630 Tåstrup
CVR: 13632383

Advokaterne i Rosenborggade
Rosenborggade 3
1130 København K
Tlf.: 33 11 63 64

Email: info@bjd-advokater.dk
Hjemmeside: http://www.bjd-advokater.dk


Vi har opbygget en betydelig ejendomsadministration, der både rummer andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligorganisationer og private udlejningsejendomme.

Antal besøgende: 18994 (denne uge: 311)